VPCO Tholen

College van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB).

Het CvB bestaat momenteel ut de volgende personen:

Dhr. Kees van Dis, voorzitter
Dhr. Maarten van der Kooij, lid

 

Het CvB is te bereiken via bestuur@vpcotholen.nl